in

Profilul ideal al personalității sportivului

Cu toții ne întrebăm ce trăsături de personalitate predomină la sportivii care reușesc să facă performanță. Ce au ei și ce ne lipsește nouă, amatorilor? Am creionat, mai jos, profilul ideal al personalității sportivului de performanță. Află ce trăsături ai și la ce trebuie să mai lucrezi pentru a avea o personalitate puternică.

Personalitatea este un sistem de trăsături generale si relativ stabile, care definesc un anumit individ, făcându-l să se diferențieze de ceilalți. Personalitatea este un sistem bio-psiho-social, fiind o rezultantă a factorilor biologici ereditari, a factorilor de dezvoltare psihologică si a celor sociali. Trăsăturile personalității își spun cuvântul în mare măsura în decizia de a practica sportul, în alegerea unei ramuri de sport sau a alteia sau în continuarea activității sportive.

Temperamentul este latura dinamico-energetică a personalității. El reflectă caracteristicile activității nervoase superioare – forță, mobilitate, echilibru- și modul în care acestea se combină, precum și reactivitatea generală a organismului – rezistență la efort și la stres, capacitate de adaptare, dinamică afectivă. Se diferențiază patru tipuri temperamentale, dar în realitate, nu există tipuri pure 100%, ci combinate:

– COLERICUL – rapid în mișcări, impulsiv, exploziv, nestăpânit, cu inițiativă, înclinat spre risc, capacitate de adaptare, capacitate mare de efort, dar inegală și în salturi, instabil, etc.

– SANGVINICUL – adaptabil, stăpânit, vioi în mișcări, capacitate de reacție rapidă, optimist, capacitate de efort susținut, energic, comunicativ, tonic, suportă ușor eșecul, calm în situații limită, înclinat spre supraapreciere,etc.

– FLEGMATICUL- stabil în stări afective, încet în mișcări, inert în conduită, rezistent la stres și monotonie, greu adaptabil, prudent, puțin sensibil la recompensă și sancțiune, disciplinat, ordonat, punctual, etc.

– MELANCOLICUL- fără energie, sensibil, timid, rezistență scăzută la stres și efort, neîncrezător în forțele proprii, deprimat, independență scăzută în activitate, dezorientat după eșec, docil, laș, introvertit, anxios, etc.

Aptitudinile sau latura operațională a personalității reprezintă sisteme operaționale ce stau la baza îndeplinirii cu succes a unei anumite activități. Talentul reprezintă combinarea unor aptitudini care asigură o activitate creatoare.

Aptitudini generale: spirit de observație, capacitate de învățare, inteligența, aptitudini de memorie, menzice, aptitudini de atenție

Aptitudini speciale: matematice, grafice, muzicale, tehnice, sportive

Aptitudinile sportive sunt: generale – necesare în orice sport: aptitudini psihometrice, ușurință de formare a deprinderilor psihometroce, simțul orientării și echilibrului, percepția mișcării, rezistență la efort, etc.

-specifice unei ramuri: rapiditatea de a sesiza intențiile adversarului, simțul plasamentului în jocurile sportive, etc.

În sport, aptitudinile psihomotrice se îmbină perfect cu inteligența, spiritul de observație, capacitatea de acumulare a cunoștințelor teoretice.

Profilul ideal al sportivului ar trebui să includă următoarele trăsături:

– stabilitate emoțională

– disciplină

– realism

– nivel scăzut al nevrotismului

– extraversie la jucătorii de echipă

– introversie la practicanții spoturilor individuale

– încredere în forțele proprii

– simț moral

– determinare

– rigiditate mentală

– rezistentă la stres și la efort

– inteligență

– motivat intrinsec și extrinsec

– adaptabilitate

– gândire pozitivă

– suportă eșecul

– are capacitate de învățare rapidă

Lista rămâne deschisă… Tu cum crezi că trebuie să fie un mare sportiv?

Written by Valentin Bosioc

Valentin Bosioc - wellness specialist, certified personal trainer, certified fitness instructor, celebrity trainer, Musclemania Champion, Ninja Warrior Semifinalist, world wide motivator!

One Comment

Leave a Reply

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    IFBB – Campionatul Național de Fitness & Culturism

    Produse ECO, BIO, ORGANICE & NATURALE